ظریف اما در خواب... - رهپویان
سفارش تبلیغ

ظریف اما در خواب...

امیرالمومنین علی علیه السلام: کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد زیر لگد دشمن بیدار می شود 

نظرتون چیه...!؟

افسران - ظریف در خواب.......نظرت چیهکلمات کلیدی : ظریف اما در خواب...
Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------