آبان 89 - رهپویان

تو بودم کردی از نابودی

 

کنگره عظیم حج برگزار است و مدعوین این کنگره مقالات و آثار خود را آورده اند. آنجا همه به یک رنگ اند و علی الظاهر مشخص نیست کدام نفر ممتاز این کنگره خواهد بود. اما آنچه مسلم است آنکه از همه بیشتر متاع آنجا را دارد. چرا که متاع دیگری در آن مراسم قابل ارزش نیست. لابد آنهایی که دعوت شده اند اندوخته ای داشته اند و شاید سابقه ای از آنها سراغ داشته اند تا دعوتشان کرده اند.

و غیر از این هم نیست؛ کالای بازار حرم الله الحرام حتماً یک چیز است و آن هم نیاز. مطمئنم تمام آنهایی که به حج رفته اند نیازمند محض بوده اند. مگر کسی که احساس غنا کند به حرم الهی راه دارد. مگر نه این است که ما هیچیم و هر آنچه است از آن اوست. پس مگر ما از خود چه داریم تا احساس نیاز کنیم. اگر کسانی هم به لغزش احساس بی نیازی کنند آنجا خواهند دید که حج جای دیگری است. آنجا هر چه هستی و هر که هستی باید خود را بشکنی؛ مگر نشنیده ایم بارها که ان الانسان لیطغی ان راه استغنی.

خدایا فردا عرفه است و نمی دانم این چندمین عرفه است که هنوز تو را نشناخته ام. خدایا هر چه هست می دانم:

تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردیکلمات کلیدی :
Share |
نظر شما:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

یاد یاد آن روزگاران یاد باد...

 کلمات کلیدی : عمومی
Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------