شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
سخنراني هاي کسل کننده آقاي متکي هميشه کسالت آور بود : ) ميبيني الان تحرک رو : )
تسبیح دیجیتال
محمد ثابت حيدري
رتبه 0
0 برگزیده
117 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top