شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ 1600 آمريکايي در يک شبانه‌روز قرباني کرونا ‌ https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
درب کنسرو بازکن برقی
محمد ثابت حيدري
رتبه 0
0 برگزیده
117 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top