شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ 1600 آمريکايي در يک شبانه‌روز قرباني کرونا ‌ https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ اولين محموله واکسن سينوفارم چين وارد کشور شد. https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ + حيرت ژنرال آمريکايي از قدرت و دقت موشک‌هاي ايراني https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ #اتاق_خبر هشدار روزنامه اطلاعات در باره حضور کارگران چيني در ايران: مراقب باشيد؛ ممکن است آنها مامور باشند https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ ?? #اتاق_خبر ??هشدار روزنامه اطلاعات در باره حضور کارگران چيني در ايران: ??مراقب باشيد؛ ممکن است آنها مامور باشند روزنامه https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ شما هم دعوتيد https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ شما هم دعوتيد@};- https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ ارائه تازه‌هاي خبري(سياسي، اقتصادي، اجتماعي) از چهارگوشه ايران تا گرداگرد جهان https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
+ دعوتنامه اتاق خبر #اتاق_خبر ارائه تازه‌هاي خبري(سياسي، اقتصادي، اجتماعي) از چهارگوشه ايران تا گرداگرد جهان
هرکه امد عمازتي نو ساخت؟(ميفرماييد)رفت منزل بديگري پرداخت! به گوشش ميرسه ناراحت ميشه مواظب باش!
سخنراني هاي کسل کننده آقاي متکي هميشه کسالت آور بود : ) ميبيني الان تحرک رو : )
ساعت ویکتوریا
محمد ثابت حيدري
رتبه 0
0 برگزیده
117 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top