اردیبهشت 91 - رهپویان
سفارش تبلیغ

مقاومت بحرینکلمات کلیدی :
Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

هرتزل موسس رژیم نکبت صهیونیسمکلمات کلیدی :
Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

کودکان ما در مهد کودکها قربانی میشوند!

بدون شرح!

ادامه ماجرا...

کلمات کلیدی :

Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

آیت الله مرعشی نجفی و سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

هیچ وقت لباس خارجی به تن نمی کرد. از خیاطش می خواست با پارچه های تولید داخل برایش لباس بدوزد . آن روزها دکمه در ایران  تولید نمی شد و مجبور بودند از دکمه های تولید خارج استفاده کنند.خیاط آقا هم از دکمه استفاده کرده بود. بعد اینکه لباس را نزد آقا برد آقا از دکمه هایش خوششان نیامد. گفتند دکمه خارجی است. به همین دلیل به خیاط یاد دادن با قیطان دکمه درست کند و به لباس بدوزد.
Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

خلیج فارسی؛ لقمه ای گلوگیر

بدون شرح...!کلمات کلیدی : خلیج فارسی؛ لقمه ای گلوگیر
Share |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1   2   3      >